دانلود پروژه شبکه های الکتریکی

دانلود پروژه شبکه های الکتریکی

دانلود پروژه شبکه های الکتریکیتعداد صفحات: 73
فرمت : ورد (قابل ویرایش)
دانلود فهرست مطالب

فصل اول :
تعریف شبکه
هرگاه به وسیله سیم کشی ، چند مصرف کننده یا چند دسته از آنها از جریان برق استفاده کنند سیم کشی را شبکه نامند.
 شبکه توزیع :
شبکه توزیع ، انرژی مورد نیاز مشترکین خانگی ، تجاری و برخی از صنایع کوچک را تأمین می‌کند.
 شبکه های الکتریکی از نظر های مختلف
 شبکه های الکتریکی از نظر طبیعت ، از نظر تعداد سیم ، از نظر نوع اتصال و از نظر ساخت به شرح زیر تقسیم بندی می شوند:
 شبکه های الکتریکی از نظر طبیعت
 شبکه های الکتریکی از نظر طبیعت به شبکه های جریان متناوب (AC) و شبکه های جریان مستقیم (DC) تقسیم می گردند.
شبکه های الکتریکی از نظر تعداد سیم
 تقسیم بندی شبکه های الکتریکی از نظر تعداد سیم به طور متداول به شرح زیر است:

دانلود فایل
منبع : دانشگاه تا کار |دانلود پروژه پایانی شبکه های الکتریکی منبع : |دانلود پروژه پایانی شبکه های الکتریکی
برچسب ها : شبکه ,الکتریکی , شبکه ,دانلود ,طبیعت ,جریان ,دانلود پروژه ,پروژه شبکه